Управління вартістю компанії

Бажання Поділитись
Поділитися курсом
Посилання сторінки
Поділіться в соціальних мережах

Зміст курсу

1. Огляд методів оцінки вартості компанії

  • 1. Методи оцінки справедливої ринкової вартості компанії: ринковий, дохідний, витратний
  • 2. Порівняльні методи оцінювання вартості компанії: метод компаній-аналогів; порівняння з прецедентними угодами
  • 3. Прямі методи оцінювання вартості компанії
  • 3.1. Метод скоригованої зведеної вартості (APV)
  • 3.2. Метод економічної доданої вартості (EVA)
  • 4. Завдання
  • 5. Тестове завдання до розділу 1

2. Концепція максимізації вартості компанії

3. Фінансове моделювання і прогноз вартості компанії

4. Узгодження оцінок вартості компанії

5. Підсумковий тест